Waarom detachering?

Om snel in te kunnen spelen op een steeds veranderende vraag is het belangrijk om goede flexibele vaklui in te kunnen schakelen op momenten dat het nodig is. Van Stokkom Detachering helpt haar klanten daarbij een handje door het inschakelen van onze Poolse flexkrachten die, qua persoonlijkheid, perfect binnen de organisatie passen.


Waarom kiezen voor detachering?

Werken met de professionals van Van Stokkom Detachering is ideaal als u uw personeelsbestand en personeelskosten flexibel wilt houden en wanneer u minder risico's wilt lopen. 


Maar ook als u:

  • (snel) tijdelijke of seizoenspieken moet opvangen;
  • (snel) vast personeel moet vervangen i.v.m. vakantie of ziekte;
  • streeft naar efficiëntie én kwaliteit en daarom de operationele zaken rondom flexkrachten wil uitbesteden. Van Stokkom Detachering begeleidt haar flexkrachten van A tot Z en neemt u alle plichten als werkgever uit handen;
  • kosten wil besparen, u betaalt alleen de gewerkte uren en u heeft geen hoge kosten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 

 

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.