NederlandsPolska

Jakość

Van Stokkom Detachering doradza i udziela pełnego wsparcia swoim pracownikom tymczasowym. Organizujemy zakwaterowanie, przewozy, ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne, pomagamy w sprawach socjalnych, kształceniu i uzyskaniu właściwych dokumentów. Dobra organizacja Van Stokkom Detachering i Państwa spraw nagradzana jest szeregiem certyfikatów i spełnieniem standardów, z których jesteśmy dumni! Ponadto należymy do NBBU, co daje dodatkową gwarancję prawidłowej współpracy z międzynarodowymi pracownikami zagranicznymi.

 

Certyfikat NEN 4400-1

Van Stokkom Detachering posiada certyfikat NEN 4400-1, potwierdzający spełnienie standardów stowarzyszenia Stichting Normering Arbeid. Stanowi on dowód, że prawidłowo prowadzimy naszą administrację oraz należycie odprowadzamy podatki i składki ubezpieczeń społecznych.

 

Certyfikat VCU

VCU oznacza system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zdrowiem i środowiskiem dla agencji pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy. Certyfikat ten przeznaczony dla agencji pracy tymczasowej kierujących pracowników do prac wiążących się z podwyższonym ryzykiem. Standard VCU opracowano w oparciu o system VCA, czyli system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zdrowiem i środowiskiem dla wykonawców. Agencje pracy tymczasowej posiadające certyfikat VCU posiadają bieżące informacje o właściwych relacjach w zakresie warunków pracy, prawa pracy i przepisów dotyczących choroby.


Certyfikat VCA dla pracowników tymczasowych

Van Stokkom Detachering oferuje swoim Polefessionals© możliwość certyfikacji. Dzięki temu coraz więcej naszych pracowników tymczasowych posiada certyfikat VCU.

 

Członkostwo w NBBU, wersja z 01.01.2015

 

Certyfikat kontroli NBBU-CAO, wersja z 10.07.2013

Zaświadczenie o rejestracji w SNF, 25.08.2014

 

Zaświadczenie o rejestracji w stowarzyszeniu Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-1), Van Stokkom Detachering, wersja z 15.09.2016

 

Zaświadczenie o rejestracji w stowarzyszeniu Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-1), Van Stokkom Uitzendbureau, wersja z 15.09.2016

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu przez Van Stokkom Detachering w płatnościach podatku obrotowego, a także składek i podatków od wynagrodzeń, wersja z 28.09.2016

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu przez Van Stokkom Uitzendbureau w płatnościach podatku obrotowego, a także składek i podatków od wynagrodzeń, wersja z 28.09.2016

 

  

Actief in de volgende branches

bouw

Bouw

Meer info

metaal

Metaal

Meer info

productie-agrarisch

Productie

Meer info

interieurverzorging

Interieurverzorging

Meer info